ใช้ SMART CARD ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

สำหรับบริษัท หรือองค์กร ให้พนักงานของ คุณใช้ นามบัตร SMART CARD แทนนาม บัตรกระดาษ เมื่อพบกับลูกค้า หรือ partner ทางธุรกิจก็จะสามารถ ส่งข้อมูลส่งตรงถึง มือถือของลูกค้าได้อย่าง ง่าย ครบถ้วน ไม่ ต้องกังวลข้อมูลสูญหาย

organization-1organization-2
company package

ถึงเวลา! เลิกเสียงบประมาณไปกับการพิมพ์ นามบัตร ได้แล้ว พนักงานลาออกก็เสียฟรี พนักงานเข้าใหม่ก็เสียเพิ่มอีก

นามบัตร SMART CARD สำหรับบริษัท หรือองค์กร ใช้ทดแทน นามบัตรกระดาษที่สั่งพิมพ์จำนวนมาก และต้องพกหลายใบเมื่อ ไปพบกับลูกค้า หรือ partner ทางธุรกิจ เปลี่ยนมาพกใบเดียว แล้วส่งข้อมูลง่ายๆได้ทันทีถึงลูกค้า

ขอตัวอย่างนามบัตร SMART CARD
เพื่อทดลองใช้งานสำหรับองค์กร

หากบริษัทหรือองค์กรของคุณต้องการทดลองใช้นามบัตร SMART CARD หรือต้องการขอเอกสารเสนอราคา กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดด้านล่างนี้ หากได้รับการอนุมัติแล้วจะส่งบัตรตัวอย่างให้ท่านตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแนะนำการใช้งาน

ชื่อผู้ติดต่อ*
ตำแหน่ง*
ชื่อบริษัท*
จำนวนพนักงาน (โดยประมาณ)*
เบอร์โทร*
อีเมล*
ที่อยู่บริษัท/องค์กร สำหรับการจัดส่งบัตรตัวอย่าง*